Yazdır

İLAN
T.C. HAYRABOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/405 Esas

DAVALI : 1- NAİME ÖZMEN Karabürçek Mahallesi Hayrabolu/ TEKİRDAĞ
Davacılar AHMET ALİ UÇAL , AHMET KÖKSAL AKGÜN , ALİ YAVUZ ve diğerleri tarafından aleyhinize açılan Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi 242 parselin Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize istinaf başvuru dilekçesini içerirdavetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından istinaf başvuru dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, istinaf başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.