Yazdır

İLAN
MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1953/2825
KARAR NO : 1957/34

Davacılar aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin 22/05/1957 tarih 1953/2825 Esas ve 1957/34 Karar sayılı ilam ile; dava konusunun 'Kadastro Tesptine İtiraz Davası' olduğu, dava konusu Tunceli İli Mazgirt İlçesi Şilk Köyü Karataş Arkası mevkiinde kain 148 parsel sayılı taşınmaza yapılan kadastro tespitine karşı bir kısım davacıların ' itiraz ettiği, bu itirazın mahkememizce 22/05/1957 tarihinde 1957/34 sayılı ilam ile reddine karar verildiği, bu kararın Davacılar Hıdır Polat, Hasan Polat, Hüseyin Polat, Ali Rıza Polat, Haydar Polat, Cafer Bulut'a tebliğ edilmediğinden iş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yoluna gidilmediği taktirde, kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.17/11/2016