Yazdır

T.C.
REYHANLI
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/581 Esas 2019/229 Karar

İLAN

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hakan Can ÇETİNTAŞ hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 2 YIL 9 AY 10 GÜN hapis cezasına hükmedildiği, Sanık Neşet AKAR hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 2 YIL 9 AY 10 GÜN hapis cezasına hükmedilmiştir. Müşteki Muhanned ve Emine oğlu 01/01/1991 ŞAM doğumlu Suriye uyruklu MUHAMMED HAVVAM'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması, müştekinin adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle müştekiye gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03/09/2019