Yazdır

T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2018/62
Konu : Gaiplik ilanı
MALİYE HAZİNESİ ile HURŞİT KIZI KEZZİBAN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Maliye Hazinesi'nin mahkememize açmış olduğu gaiplik davasında davalı Hurşit kızı Kezziban'ın kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması, adresinin bilinmemesi sebebiyle, gaipliğine ve maliki bulunduğu Erzincan İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi 309 ada 27 parsel(eski 16 parsel) sayılı taşınmazın ve bu parselle ilgili olarak yapılan kamuşlaştırma işlemi dolayısı ile bu kişi adına yatan ve Vakıflar Bankası Erzincan Şubesinde, Kayyım Büro Başkanlığı Kişi yönetim hesabında takip edilen 218,11 TLbedelin 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi sona erdiğinden, taşınmazın tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tescili ile ilgili bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte T.M.K 588. Madde uyarınca Maliye Hazinesine devrine karar verilmesini istemiş olmakla,
Mahkememizce yapılan 1.GAİPLİK İLANINA RAĞMEN bugüne kadar bulunmayan, sağ olup olmadığı ve nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen, dava konusu taşınmazın maliki olan Hurşit kızı Kezziban'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların haber vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmadığı yada haber verilmediği takdirde ve ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkemece gaipliğine karar verilerek gaip hissesine düşen taşınmazın tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescili ve Kayyım Büro Başkanlığı Kişi Yönetim hesabında takip edilen bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte hazineye devrine karar verileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN olunur.
Davalı (tapu maliki) - Hurşit kızı Kezziban
Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi 309 ada 27 parsel(eski 16 parsel) sayılı taşınmaz, 218,11 TL bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte,