Yazdır

T.C.

İSKENDERUN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/349 Esas 20/06/2019

İLAN

MALİYE HAZİNESİ ile HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen;Vahit: İsa oğlu, Sudir: İsa oğlu, Heylani: İsa kızı ve Hiristin: İsa kızı'nın MK.'nın 32.maddesinin 2.fıkrası gereğince hayat ve mevatından malümatı olanların ve varsa mirasçıları olduğunu iddia edenlerin Mahkememizin 2018/349 Esas sayılı dosyasına müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur. 20/06/2019