Yazdır

T.C.
İSKENDERUN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/91 Esas 02/10/2019

2. İLAN

HAZİNE-İ MALİYE ile Bedros Mikailyan eşi Katrin, Bedros Mikailyan Mirasçısı Mayram Bedros Mikailyan Mirasçısı Nuvart, Bedros Mikailyan Mirasçısı Yedgita, Zekeriya Serabyan Mirasçısı Ohanes adına Mehmet Uğur Bekar malmüdürü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilen Bedros Mikailyan eşi Katrin, Bedros Mikailyan mirasçısı Mayram, Bedros Mikailyan mirasçısı Nuvart, Bedros Mikailyan mirasçısı Yedgita, Zekeriya Serabyan mirasçısı Ohanes'inT.M.K'nın 32. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince hayat ve mevatından mulamatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2019/91 esas salıyı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanın tebliğ olunur. 02/10/2019