Yazdır
HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik ilanı

HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. HORASAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/86 Esas

08/09/2017

İLAN
Davacı ÖMER KARAPINAR ileDavalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Fetullah ve Muteber kızı 10.04.1948 doğumlu, 45******534 TC kimlik numaralı, son ikametgahı Akçataş Köyü Horasan Erzurum olan GÜLSİME KARAPINAR 2011 yılından berikendisinden haber alınamadığı, 5 yılı aşkın zamandan beri haber alınamadığından Gülsime KARAPINAR hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmelerinin aksi halde GÜLSİME KARAPINAR'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.