Yazdır
KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik davası karar tebliği (Gaip Havva oğlu Mahmut ve Hüseyin kızı Merzuka)

KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/418 Esas
Tebligat Konusu
:
Gaip Havva oğlu Mahmut ve Hüseyin kızı Merzuka
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/418 Esas
Davacı, MALİYE HAZİNESİ, davalı KAYSERİ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının ara kararı uyarınca;
Kayseri ili Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli mahallesi 5025 ada 2 parsel sayılı taşınmaz maliki olan Havva oğlu Mahmut ve Hüseyin kızı Merzuka'nın kim olduklarının bilinmediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu nedenle GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ ve bu şahısların hissesine düşen ve kayyımlık bürosu hesabında bulunan paranın hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi istenilmiş olup, Havva oğlu Mahmut ve Hüseyin kızı Merzuka hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmesi ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.