Yazdır

T.C.
ANTALYA
5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/1420 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün mernis veri tabanında adres kaydı ve nüfus cüzdanı bulunmayan ve herhangi bir nüfus olayı olmayan kişilere ait hiçbir işlem görmeyen kayıt bulunduğunu, Hasan ve Habibe'den olma Antalya 17/08/1946 doğumlu 24208235286 T.C. Kimlik numaralı Musa Çalık hakkında yeğeni ile yapılan görüşmede konu ile ilgili Musa Çalık'tan en son 2008 yılında haber alındığı, öldüğünün duyulduğu ancak ölüp ölmediği hakkında kesin bir bilgilerinin olmadığı ve bu konu hakkında başkaca bilgisinin olmadığını beyan ettiğini, MUSA ÇALIK'ın gaipliğine karar verilmesi istenmiş olup,
Hasan ve Habibe'den olma Antalya 17/08/1946 doğumlu 24208235286 T.C. Kimlik numaralı MUSA ÇALIK hakkında bilgisi olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK'nun 32. Maddesi uyarınca İLAN olunur.