Yazdır
KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe karar verilmesi dava tebliği

KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2019/136 Esas 12/04/2019
Davacı, MALİYE HAZİNESİ -KAYSERİ ile Davalı, KAYSERİ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen İsmail oğlu Hamdi isimli şahsın Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Zekaibey Mah. 3150 parsel 1 sayılı taşınmazın bulunduğu yerde şahsı tanıyan ve bilen kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.