Yazdır

İLAN
PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/60 Esas
Mahkememizin 2019/60 Esas sayılı dosyasının yapılan açık yargılamasında; duruşma günü ve saatinin davalı Yadigar GERÇEK'e tebliğ edilmesi gerektiği, yapılan adres araştırması neticesinde şahsın güncel adresinin tespitinin yapılamadığı, bu nedenle davalı Yadigar GERÇEK'e duruşma günü olan 30/04/2020 günü saat 10:25' in tebliği yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur. 18/02/2020