Yazdır

T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/306 Esas


DAVACI : MAKBULE DAL
DAVALILAR :

1-BİLAL ÇAĞLAR, Mehmet ve Reyhan oğlu 1972 d.lu
2-ŞEYH HAMİT YALÇIN, Mehmet ve Reyhan oğlu 1964 d.lu


Davacı tarafından aleyhinize açılan vasiyetnamenin tenfizi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce İngiltere ülkesinde bulunan adresinize duruşma gününü ve dava dilekçesini bildirir birçok kez davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.


Davacı vekilinin 03/05/2013 havale tarihli dava dilekçesinde "Elbistan 2. Noterliğinin 02/06/2005 tarih 05280 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde tanzim edilen vasiyetnamenin Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 27/12/2012 tarihinde mirasçılara okunduğu, herhangi bir itirazın bulunmadığı, vasiyetnamenin tenkisinin istenilmediği anlaşıldığı, vasiyetnamenin açılmasına ve hıfza kaldırılmasına karar verildiği, belirtilen vasiyetnamede muris Mehmet Dal 'ın hissedarı bulunduğu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi, Veysel Hoca Mevkiinde kain meskeni ve aynı yerdeki dükkanı davacı eşi Makbule Dal'a vasiyet ettiğini,vasiyetnamenin tenfizi ile tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.


Durusma Günü: 03/12/2019 günü saat: 09:35'de Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonu


Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.