Yazdır

T.C.

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/110 Esas
İLAN
Davacı Kerim GÖKOĞLU tarafından Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Dağbeli mahallesinde kain 476 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespiti sırasında eski maliklerinden Ali oğlu Mehmet Kılınç adına tescil edildiği, taşınmazın malikinin Kerim GÖKOĞLU olduğundan bahisle tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi istemli olarak mahkememize dava açılmıştır.
Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Dağbeli Mahallesinde bulunan 476 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/110 esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurmaları veya dava dosyasının duruşması olan 11/07/2019 tarihinde saat 10.30 da mahkememiz duruşmasına katılmaları ilan olunur 25/03/2019