Yazdır

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/256 Esas
Talep eden Tunceli 2. Noterliği, Mirasçılar Aynur Tayhan, Hüseyin Haluk Topal, Mehmet Ali Topal, Selami Topal, Yaşar Özdal Topal ve Müteveffa Yunus Topal arasında mahkememizde Vasiyetname Açılması (Noter)davası nedeniyle;
Mirasçı Yunus ve Emoş oğlu, 1971 doğumlu, 125,,,,,,,026 T.C kimlik nolu YAŞAR ÖZDAL TOPAL ve Yunus ve Emoş oğlu, 1975 doğumlu, 125,,,,,,,,546 T.C kimlik nolu MEHMET ALİ TOPAL'ın mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adına duruşma günü ve onaylı vasiyetname örneği tebliğ edilememiş olup, duruşma günü olan 20/02/2019 günü saat: 10:25'te mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı T.K'nun 31.maddesi gereğince adı geçen dahili davalı hakkında belirlenen gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14/01/2019