Yazdır

İLAN
T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/773
Davacı Kasım KARATAŞ tarafından davalı Cherry Lou KARATAŞ aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Dominador ve Consuela'dan olma 01/01/1980 MANİLA FİLİPİNLER doğumlu CHERRY LOU KARATAŞ adına tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 06/10/2016 günü saat I0:40'ta Mahkememiz salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.