Yazdır

İLAN
T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2019/ 41

DAVALI : ZEMFIRA ABDULAEVA

Davacı AHMET YAŞAR KUMRAL tarafından davalı ZEMFIRA ABDULAEVA aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında, davalıya öni nceleme duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;
Durusma Günü: 29/11/2019 günü saat: 09:15'de öninceleme duruşması yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatte duruşmaya geliniz geçerli mazeret olmaksızın gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelen diğer tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını değiştirilip genişletebileceği, yokluğunuzda hüküm verilebileceği sulh için gerekli hazırlığı yaparak duruşmaya gelmeniz gelmediğiniz takdirde sulhu kabul etmemiş sayılacağınız, duruşmaya gelen olmazsa dosyanın müracaata bırakılacağı hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.