Yazdır

T.C. KUŞADASI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2015/25 Esas 20/09/2019

İLAN

"Kuşadası 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/01/2015 tarihli dava dilekçesinde; davacı Ahmet OK vekili tarafından davalı Memnune OK aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası açıldığı, 18/09/2019 tarihinde Yazılı Yargılama Usulüne göre Ön İnceleme Tensip tutanağı düzenlendiği, DAVALI MEMNUNE AKSU yönünden; verilen ara karar gereğince; HMK. 147/2. maddesi gereğince taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin İHTARATI ile yeni duruşma gününün 25/12/2019 günü saat 11:05 olduğu ilanen tebliğ olunur.