Yazdır

İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/286 Esas


DAVALI : ÖMER SERHAT DÖNMEZ İkitelli Başakşehir Mah. Taşocağı Mevkii Çağdaş Piramit Sitesi C-Blok No:165/2 Küçükçekmece/ İSTANBUL
Davacı SVITLANA SLAVINSKAtarafından Davalı ÖMER SERHAT DÖNMEZ aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
26/09/2019 günü saat 13:50'de yapılacak olan sözlü tahkikat duruşmasının gün ve saatinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 184.madde gereğince tahkikatın bittiği, HMK 186. Madde gereğince sözlü yargılamaya geçildiği, HMK nın 186/1 maddesi gereğincesözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceğihususu ihtar ve tebliğ olunur.28/06/2019