Yazdır

T.C. BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/974 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİ SİNAN KÖYÜ
ADA NO : 182
PARSEL NO : 4
VASFI : BARAJ GÖLÜ
YÜZÖLÇÜMÜ : 217,720.20
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR DEMİR KAMİL VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/974 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.