Yazdır

İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00369102
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 22.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMES
Dosya Numarası
:
2015/482 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/482 Esas

VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL VAKIF BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HASIMS1Z arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, Akçü Sokağında bulunan46l pafta, 2398 ada, 11 parseİ sayılı, 87,09 m2 miktarlı Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfından icareli arsa vasıflı taşınmazın lamamı eşit olarak İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömer'in adına 29/12/1955 tarihli kadastro tespit edildiğini, davacı Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden icareli taşınmazın hisse maliklerinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın Vakıflar Yasasının 17. maddesi gereğince Silahtar Hazreti Şehriyari Hafız Mehmet Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;
Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki İbrahim Ethem çocukları Sakıp, Nadir ve Ömer'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2015/482 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLAN EN TEBLİĞ OLUNUR.