Yazdır

MANİSA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkemeden adi tasfiye yapılmasına ilişkin karar ilanı

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1 İflas
Tebligat Konusu
:
Adi Tasfiye
Tebligat Muhatabı
:
ilgililer
Duruşma Tarihi
:
28.09.2017 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

"Madde 166 -
İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.
Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.
İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MANİSA 1. İCRA DAİRESİ
2017/1 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI


Manisa 1 .İcra İflas Müdürlüğünden
Dosya NO:2017/1 İflas
Müflisin Adı :
Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğünün (6467) sicil numarasında ve (8340074363) nolu vergi numarasında kayıtlı Tekerler İnşaat ve Deri Sanayi Ticaret Limidet Şirketi
Adresi : Manisa merkez Yarhasanlar mahallesi bekçi (2305.) sokak NO:2/3 Merkez/MANİSA
Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 06/04/2017 tarih ve 2014/921 Esas ve 2017/118 karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğünün (6467) sicil numarasında ve (8340074363) nolu vergi numarasında kayıtlı Tekerler İnşaat ve Deri Sanayi Ticaret Limidet Şirketi hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılmasına karar verilmiş olmakla;
1) Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların Dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Müdürlüğümüz dosyasına kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2) Müflise borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde (İc.İf.K.nun 336. maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,
3) Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde İflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları.(İc.İf.K.ıııı M:336),
4) 28/09/2017 günü saat 14.00'da Manisa l.İcra İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar Toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, Müflis ve Müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.02/08/2017