Yazdır

MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00364866
Şehir : Muş
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 24.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN

Sayı: 2016/167

Davacı Herdem GÜRTÜRK tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar

Bayram GÜRTÜRK -********** T.C. Kimlik numaralı, Abdulkerim oğlu/kızı Gülnaz'dan olma,01/07/1977 doğumlu, MUŞ ili, HASKÖY ilçesi, Alaniçi mah/köy 13 Cilt, 11 Aile BSN 21'de nüfusa kayıtlı şahısın sağ olup olmadığı, tanıyan ve bilenin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi halde gaiplik kararı verileceği ilanen ihtar olunur. 15/06/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.