Yazdır

İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00369096
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 22.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. İSTANBUL 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya Numarası
:
2015/426 E.
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU
-BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER
--BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK
---C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
----III. Gaiplik kararı:
-----2. Yargılama usulü:
------"Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.
Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya no : 2015/426 E.

İLAN :
GAİP: AHMET oğlu MUSTAFA Mahkememizde davacı İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında verilen ara karâr uyarınca;
Kendisinden uzun süredir haber alınamayan AHMET oğlu MUSTAFA'nın gaip olduğu bildirildiğinden kendisinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/426 E. Sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur.01.06.2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.