Yazdır

ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiyede ek sıra cetveli tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00585747
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 13.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞOK 14.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/1 İFLAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

"Madde 166 -
İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.
Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.
İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ESKİŞEHİR 5. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
2015/1 İFLAS

RENOVATİO GAYRİMENKÜL YATIRIM VE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ LİMİDET ŞİRKETİ VERGİ NO **********İ.İ.K. 206. ve 207. Maddeleri Gereğince
Müflis Renovatio gayrimenkül Yatırım Danışmanlık ve Eğitim HizmetleriLmt ŞTİ
EK SIRA CETVELİ
B.No Alacaklı Talep Edilen Kabul Edilen Reddedilen İhtilaflı Karar Sırası
1 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 6.656873,98 6656873,98 - - Kabul 4
TOPLAM 6.656873,98 6656873,98


Tanzim edilen ek sıra Cetveli yukarıdaki gibidir. Tebliğ ve bilgi edinilmesi rica olunur

KAYITLARA UYGUN OLDUĞU TASTİK OLUNUR
11/04/2017
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.