Yazdır

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BŞK.

Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00370065
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 23.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Personel/Öğrenci Alan Kurum
:
Turgut Özal Üniversitesi
Eleman Sayısı
:
8

Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (4) (14) (17). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 23 ve 26 maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,
  2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
  3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLİK kadrosuna başvurmak için;

1. Doktora unvanını kazanmış olmak,

2. Yabancı dil sınavını başarmak gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirttikleri dilekçelerine ek olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde özgeçmişleri, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerini içeren 4 (Dört) adet dosya ve bu belgelerin elektronik olarak yer aldığı 4 adet (Dört) CD ile birlikte ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  1. Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
  2. Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  3. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

IVF Sertifikası Bulunması

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Hematoloji Bilim Dalında Yandal Uzmanlığını almış olmak

Kemik İliği Nakli, Transfuzyon ve Tıbbi ve Terapotik Aferez Alanlarında Eğitimli ve Deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

IVF Sertifikası Bulunması

Ankara Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı Programı

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Lisans Mezunu olmak, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora Programını tamamlamış olmak.

Ankara Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında Doktora Programını tamamlamış olmak.

Ankara Sağlık Yüksekokulu

Odyoloji Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Alanında Doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Odyometri Programı

Yardımcı Doçent

1

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Alanında Doktora Yapmış Olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik Keçiören/ANKARA