Yazdır
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yüksek lisans öğrencileri alınacak

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040774
Şehir : Iğdır
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvuru Süresi
:
Başvurular 22.08.2019 - 05.09.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Son başvuru Tarihi
:
05.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 35 - (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
(3) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(4) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EK İLAN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda adı verilen Anabilim Dalları için belirtilen kontenjanlarda lisansüstü öğrenci alınacaktır.
Başvurular 22.08.2019 - 05.09.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru şekli, genel ve özel başvuru şartları/koşulları, Iğdır Üniversitesi web sayfası ve birimlere ait web sayfalarında duyurular kısmında ilan edilecektir.


Enstitü

Anabilim Dalı


Program Seviyesi


Program Türü


ALES Puan Türü

T.C.

Uyruklu


Yabancı Uyruklu


ÜNIP


Yatay Geçiş


Alan Dışı

Kamu Kurum Protokolü (MEB ve Müftülük)1

Programlara Başvuru İçin Ön Sartları2

Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Örgün Öğretim
SÖZ

25

4

-

7

-

16
Lisans
Mezunu Olmak
Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek
Lisans
Örgün Öğretim
-

50

-

-

-

-

-
Lisans Mezunu
Olmak


1 Iğdır Ölçeğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü gibi kamu kurumlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde açılan kontenjanlardır. Bu kontenjan türüne başvuranlar başvuru evraklarını ELDEN teslim edeceklerdir. Diğer kontenjanlara başvuranlar ise ONLİNE olarak başvuruda bulunacaklardır.
2 Genel ve Özel Şartlar ile tüm ayrıntılı bilgileri; ilan tarihi itibariyle üniversite web sayfasında yayınlanacak olan “LİSANSÜSTÜ BAŞVURU BİLGİ REHBERİNDEN” öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU TAKVİMİ: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Türk Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Programına başvuru takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlangıcı
22 Ağustos 2019
Başvuru Sonu 05 Eylül 2019
Bilim / Mülakat Sınavı 10 Eylül 2019
Sonuçların İlan Tarihi 11 Eylül 2019
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları 11-13 Eylül 2019
Boş Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Başvuru ve Kesin Kayıtları 16 Eylül 2019


(DİKKAT ! Sınav yer ve saatleri daha sonra ilan edilecektir)