Yazdır
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı duyurusu

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077159
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Müfettiş Yardımcısı

0 tarihli ve No:2002/3975 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (7) (13) (27/A). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 7 - (Değişik madde: 28/03/2005 - 2005/8714 S.Yön./1. md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.

Madde 13 - (Değişik madde: 22.07.2015 - 2015/7924 S.Yön./1. md.)
(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur.

Madde 27/A - (Ek madde: 11/12/2006 - 2006/11473 S.Yön./3. md.)
İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile KPSS taban puanı ve türünü Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
Bu duyuruda ayrıca giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.
_______________________________

Madde 2 - Bu Yönetmelik;
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,

atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.


http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20023975&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 30/05/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği uyarınca, yarışma sınavı ile 7 (yedi) Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Giriş sınavı başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiler 06/11/2019 tarihinden itibaren dpb.gov.tr ve titck.gov.tr web sayfalarında ilan edilecektir.