Yazdır

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.
İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ Bölüm/Anabilim Dalı Kadro
Ünvanı
Adedi Açıklamaları
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Öğretim Görevlisi 1

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 puan almış olmak.
Kozmetik uygulamalar hakkında kurs
görmüş olmak.

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Öğretim Görevlisi 1

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS en az 50 puan almış olmak.
Vitiligo konusunda çalışma yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi 2

ALES herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programlarından mezun olmak. Bilgisayar alanında tezli yüksek lisans veya doktora
eğitimi yapmış olmak

Muhasebe ve Vergi Bölümü/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi 1

ALES herhangi bir puan türünden en az en az 70 puan almış olmak. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş
olmak.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi 1

ALES herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans eğitimi yapmış olmak. İşletme alanında doktora eğitimini yapmış veya yapıyor olmak. Belgelendirme koşulu ile Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Maliyet Kod Yapısı, muhasebe, Finans konularında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.(SGK’dan hizmet dökümü ve iş yerinden çalışma belgesi ile belgelendirmek).

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.
Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.
Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.
Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.
**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.
Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri /Saati

Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme” tarihi

İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih İlanın Resmi Gazetede yayım tarihi izleyen 15’inci gün mesai
bitimi.
09.08.2019 19.08.2019 İlgili Birim Saat 10:00 26.08.2019