Yazdır
Fakülte Adı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Duyuru Başlama Tarihi: 03.12.2019
Bölüm Adı: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019
Program Adı: Anestezi Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 20.12.2019
Kadro Ünvanı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Yazılı Sınav Tarihi: 24.12.2019
Kadro Sayısı: 1 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.12.2019

ÖZEL ŞARTLAR
Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Ameliyathane Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES-SAY alanında en az 70 puan almış olmak
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge *Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.
ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı
aranmaz.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29
34400 Kağıthane - İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 21 / 0212 311 62 51