Yazdır

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Örneği, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, İki Adet Fotoğraf ve Dört Adet Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Kapsayan CD (CD Yönerge ekinde (Ek-1) belirtilen sıraya göre hazırlanmalıdır.)

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI KADRO ADEDİ KADRO DERECESİ AÇIKLAMA
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 İlgili alanda Doktora yapmış olup Medeni Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış olup idare hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 İlgili alanda Doktora yapmış olup anayasa hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.