Yazdır

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya e-posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır.

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Fakülte/
Yüksekokul
Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Görevlisi 1 Lisans derecesini eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Endüstri Mühendisliği veya İşletme alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde en az 2 farklı ders vermiş olmak. Finans alanında belgelendirilebilir bilgi birikimine sahip olmak.