Yazdır

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin Hukuk Fakültesine aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlisi (1 adet) alınacaktır.

İLAN
İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/Medeni
Hukuk Anabilim Dalı
Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi
Kadro Sayısı: 1
Kadro Derecesi: 0
Ales puanı: 80
YDS/Dengi: 87
Duyuru Başlama Tarihi: 17.06.2019
Son Başvuru Tarihi: 01.07.2019
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 3.07.2019
Sınav Giriş Tarihi: 08.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.07.2019
Başvuru Şekli: Şahsen
Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: https://law.ku.edu.tr/
İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor veya Hukuk yüksek lisans programına kabul almış olmak.

İstenen Belgeler:
Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Hukuk
Fakültesi Dekanlığı'na yapacaklardır.
Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans/ Kabul belgesi),
5. Not Döküm Belgesi (Transkript),
6. Ales Belgesi,
7. YDS Belgesi,
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge,
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği,
10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),
11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında temin edilecektir).