Yazdır
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Koç Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK643729
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin Hukuk Fakültesine aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlisi (1 adet) alınacaktır.

İLAN
İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/Medeni
Hukuk Anabilim Dalı
Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi
Kadro Sayısı: 1
Kadro Derecesi: 0
Ales puanı: 80
YDS/Dengi: 87
Duyuru Başlama Tarihi: 17.06.2019
Son Başvuru Tarihi: 01.07.2019
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 3.07.2019
Sınav Giriş Tarihi: 08.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.07.2019
Başvuru Şekli: Şahsen
Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: https://law.ku.edu.tr/
İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor veya Hukuk yüksek lisans programına kabul almış olmak.

İstenen Belgeler:
Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Hukuk
Fakültesi Dekanlığı'na yapacaklardır.
Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
1. Fotoğraflı Özgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans/ Kabul belgesi),
5. Not Döküm Belgesi (Transkript),
6. Ales Belgesi,
7. YDS Belgesi,
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge,
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği,
10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge),
11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında temin edilecektir).