Yazdır

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI


Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Fakülte/
Yüksekokul
Bölümü Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Aranan Koşullar
Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü
Prof. Dr. 1

Mimarlık lisans mezunu, koruma, tasarım alanlarında yayın ve uygulama yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doç. Dr. 1

Mimarlık/ İç Mimarlık (ve Çevre Tasarımı) alanında yurtdışında Doktora yapmış olmak, Mimarlık ve Çevresel Psikoloji alanında UAK Doçentliğine sahip olmak, AB Araştırma programları ve uluslararası sektörel ortaklı araştırma projelerini başarı ile yürütüp tamamlamış olmak, özel kullanıcı grupları ile ilgili
doktora sonrası çalışmalarda bulunmak.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ‘KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,
5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları
6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü (Cibali)
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Cibali Mah. 34083
Fatih/İstanbul