Yazdır

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : İlanın yayınlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:
1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben , başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs açıkça belirtilecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,
6) ALES Sonuç Belgesi, (En az 70 puan)
7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS), İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge
8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge),
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 19.03.2020
İlan Bitiş (Son Başvuru)Tarihi: 02.04.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 03.04.2020
Giriş Sınavı Tarihi: 06.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 08.04.2020
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/PROGRAM/ABD KADRO SAYISI KADRO UNVANI ÖZEL ŞARTLAR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ABD. (TÜRKÇE) 1 PROFESÖR AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK, ORAL CERRAHİ, İMPLANTOLOJİ VE AĞIZ HASTALIKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ABD. (İNGİLİZCE) 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ ORTODONTİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORAL DİAGNOZ ABD. (İNGİLİZCE) 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ ORAL DİAGNOZ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ABD. (İNGİLİZCE) 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ ENDODONTİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ABD. (İNGİLİZCE) 1 PROFESÖR PERİODONTOLOJİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK ve ORAL İMPLANTOLOJİ ANABİLİM DALINDA
ÇALIŞMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER
BÖL/PATOLOJİ ABD. (TÜRKÇE)
1 DR.ÖĞR. ÜYESİ PATOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANATOMİ ABD.(TÜRKÇE) 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ UZMANLIĞINI VE/VEYA DOKTORASINI TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖL/MİKROBİYOLOJİ ABD.
(İNGİLİZCE)
1 DR.ÖĞR. ÜYESİ TIBBİ VEYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ALANINDA DOKTORASINI ALMIŞ OLMAK, KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR DENEYİMİNE SAHİP OLMAK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) 1 AR.GÖR. PSİKOLOJİ VEYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, YÜKSEK LİSANSINI PSİKOLOJİ VEYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK ALANINDA YAPIYOR OLMAK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ ABD. (TÜRKÇE) 1 PROFESÖR OKUL PSİKOLOJİSİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLMAK, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
ALANINDA DOÇENTLİĞİ ALMIŞ OLMAK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ İKTİSAT TEORİSİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, İKTİSAT ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ 1 PROFESÖR DOÇENTLİĞİNİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ 3 DR.ÖĞR. ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ 1 AR.GÖR. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1 DOÇENT SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI BİLİM FELSEFESİ
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 1 PROFESÖR TIP ALANLARINDAN BİRİNDEN DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK, SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA ÖNLİSANS YAPMIŞ
OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 1 PROFESÖR HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK VE AYNI ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. YOKSULLUK VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK
KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ALANLARINDAN BİRİNDEN DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANLARINDAN
BİRİNDEN DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 1 ÖĞR. GÖR. HEMŞİRELİK ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK VE
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ALANINDA YÜKSEK LİSANSINI YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 1 PROFESÖR EBELİK ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK 1 PROFESÖR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ
ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK 1 DOÇENT EBELİK ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 1 DOÇENT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ EBELİK ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
EBELİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ
ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ALANINDA UZMANLIĞINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK 1 PROFESÖR BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ
ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK 1 DOÇENT BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORASINI
YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
1 PROFESÖR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ
OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
1 DOÇENT FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA
DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA UZMANLIĞINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
1 PROFESÖR FİZYOTERAPİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1 DOÇENT FİZYOTERAPİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ FİZYOTERAPİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOÇUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 1 AR.GÖR. ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK VE AYNI ALANDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK
SHMYO FİZYOTERAPİ PR. 1 ÖĞR. GÖR. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK
SHMYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 1 PROFESÖR GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ AĞIRLIKLI ÇALIŞMALARI OLAN RADYODİYAGNOSTİK ALANINDA DOÇENTLİĞİ ALMIŞ OLMAK.
SHMYO TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. 1 ÖĞR. GÖR. MATEMATİK-BİLGİSAYAR,BİLGİSAYAR,BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ,İSTATİSTİK VEYA BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANLARDAN BİRİNDE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ
OLMAK.
SHMYO ANESTEZİ PR. 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE ANESTEZİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK.
SHMYO İLK VE ACİL YARDIM PR. 1 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE ÜROLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. PEDİATRİK ÜROLOJİ
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ.
SHMYO İLK VE ACİL YARDIM PR. 1 ÖĞR. GÖR. HEMŞİRELİK VEYA ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS MEZUNU OLUP ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK,YOĞUN BAKIM VEYA ACİL ALANLARINDA EN AZ 2 YIL MESLEKİ DENEYİME SAHİP
OLMAK
SHMYO İLK VE ACİL YARDIM PR. 1 ÖĞR. GÖR. HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK, SAĞLIK ALANLARINDAN BİRİNDE DOKTORASINA DEVAM
EDİYOR OLMAK.
SHMYO ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PR. 1 ÖĞR. GÖR. BİYOLOJİ VEYA FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU, NÖROBİLİM ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE BELGELEMEK KAYDIYLA EEG,EMG UYGULAMALARINA VE TERCİHEN DE POLİSOMNOGRAFİ
UYGULAMALARINA HAKİM OLMAK
SHMYO ÇOÇUK GELİŞİMİ PR. 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ ÇOÇUK GELİŞİMİ ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, YARATICA DRAMA ALANINDA YÜKSEK LİSANSINI TAMAMLAMIŞ OLMAK,ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
SHMYO ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
PR.
1 DR.ÖĞR. ÜYESİ NÖROLOJİ ALANINDA UZMANLIĞINI YAPMIŞ OLMAK
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖL. 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ DOKTORASINI GASTRONOMİ VEYA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA TAMAMLAMIŞ OLMAK, GASTRONOMİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARI OLMAK VE EN AZ İKİ YARIYIL MUTFAK UYGULAMALARI
DERSİ VERMİŞ OLMAK
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖL. 1 AR.GÖR. GASTRONOMİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN LİSANS VE YÜKSEK LİSANS
MEZUNU OLMAK