Yazdır

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir.
Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.
Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00

İLAN NO

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20200301 Diş Hekimliği Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) alanından doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 1
20200302 Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi alanından doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 1
20200304 Diş Hekimliği Anatomi alanından doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 1
20200305 Diş Hekimliği Patoloji alanından doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 1
20200306 Diş Hekimliği Tıbbi Mikrobiyoloji alanından doktorasını ya da doçentliği almış olmak. 1 1 1

İLAN NO

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ
Profesör Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

20200307 Deniz ve Liman İşletmeciliği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200308 Elektrik İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200309 Elektronik Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200310 Gıda Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200311 Grafik Tasarımı İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200312 Hava Lojistiği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200313 Makine İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200314 Mekatronik İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200315 Otomotiv Teknolojileri İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200316 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200317 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) * İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200318 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200319 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) * İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200320 Uçak Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200321 Uçuş Harekat Yöneticiliği İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200322 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik * İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1
20200323 Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik* İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1