Yazdır

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜM KADRO ADEDİ NİTELİK
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Prof. Dr. 1

Lisans eğitimini Gıda Mühendisliği, Veterinerlik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm Rehberliği, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği alanlarının birinde yapmış olmak ve bu
alanların birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. Dr. 1

Lisans ve Doktora öğrenimini Makina Mühendisliği Alanında yapmış olmak, Termodinamik ve Isı
Transferi konularında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. 1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alanında yapmış
olmak, Elektromagnetik alan, Dalga Teorileri ve Mikrodalga konularında uzmanlaşmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisans eğitimini Gıda Mühendisliği, Veterinerlik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Otel
Yöneticiliği, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği alanlarından birisinden almış olmak. Beslenme Öğretmenliği veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanlarından birisinden doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisans eğitimini Gastronomi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği Eğitimi
bölümlerinden birinden almış olmak. Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak. Doktorasını İç Mimarlık
Programında Yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini; Resim Bölümünde tamamlamış olmak. Doktora Eğitimini;
Antropoloji Programında tamamlamış olmak. Kurumsal Kimlikte Simgecilik konularında deneyimli olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora eğitimini Beden Eğitim ve Spor alanlarından birinde tamamlamış olmak Psiko-sosyal alanlarda
veya spor yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan (Profesörler için 6 takım, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17.07.2019-31.07.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 31/07/2019)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.