Yazdır
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi 44 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK643737
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
44
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça
belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan alması gerekir)
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.06.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.07.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.07.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 05.07.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 09.07.2019

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
* Başvuru yapacak adayların ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM BÖLÜM / PROGRAM / ANABİLİM DALI İLAN ÖZEL ŞART KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ BAŞVURU YERİ
Arş. Gör. Fen–Edebiyat Fakültesi Psikoloji Psikoloji lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Fen–Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) İşletme (İngilizce) veya İşletme lisans mezunu olmak. Havacılık Yönetimi veya İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Elektrik -Elektronik Mühendisliği (İngilizce) lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Mühendislik Fakültesi
Arş. Gör. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Mimarlık lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. İlköğretim Matematik Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanından tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği veya İşitme Engelliler Öğretmenliği alanlarının birinde mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık Arapça veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarının birinden mezunu olmak. Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık Arapça, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Tıp Fakültesi
Arş. Gör. Tıp Fakültesi Anatomi Anatomi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Tıp Fakültesi
Arş. Gör. Tıp Fakültesi Patoloji Patoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr Tıp Fakültesi
Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği alanlarının birinden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Rusça) Mütercim Tercümanlık (Rusça) lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Arş. Gör. Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Arapça) Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık Arapça veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarının birinden mezun olmak. Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık Arapça, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Arş. Gör. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Elektrik Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi bölümünden mezun olmak, Elektrik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip olmak ve Fotoğrafçılık ve kameramanlık alanında en az 5 yıl deneyimli olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Halkla ilişkiler ve tanıtım lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya işletme lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası Havacılık sektöründe 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı (İngilizce) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya işletme lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası Havacılık sektöründe 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak gövde motor veya uçak aviyonik bölümlerinden birinden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. B-1 ve/veya B-2 lisansına sahip olmak Lisans eğitimi sonrası havacılık sektöründe 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi İnşaat Mühendisliği, Yapı öğretmenliği, Yapı Tasarım Öğretmenliği veya Teknik Eğitim Fakültelerin İnşaat ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Ve Güvenliği (UE) Makine, Elektrik, Elektronik, İnşaat, Bilgisayar mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. En az C sınıfı uzmanlık belgesine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya, Kimya Öğretmenliği veya Eczacılık lisans alanlarının birinden mezunu olmak. Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında ameliyathane, acil tıp hizmetleri veya yoğun bakım alanlarının birinde en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Ortopedik Protez ve Ortez lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası Protez ve Ortez alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Biyoloji veya Fizik Lisans mezunu olmak. Biyofizik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 2 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Odyoloji lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında alanında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Fizik lisans mezunu olmak. Sağlık Fiziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Şahsen/Posta www.aydin.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu