Yazdır

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır.


ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve adreslere Üniversitemizin web sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisyonlar üzerinden ulaşılabilir.

Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Koşullar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

- Lisansını Mimarlık, Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak.