Yazdır
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi 20 Öğretim Görevlisi alıyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687219
Şehir : Şanlıurfa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.09.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Son başvuru Tarihi
:
28.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda verilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan Olunur.

S. NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET ALES PUANI
(En az)
YAB. DİL PUANI
(En az)
ÖZEL ŞARTLAR
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı
Öğr.Gör. 5 1 70 50

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğr.Gör. 5 1 70 50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

3 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Öğr.Gör. 5 1 70 50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

4 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
Öğr.Gör. 5 1 70 50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

5 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Eczacılık Bölümü Eczane Hizmetleri
Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Kimya veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl akademik deneyime sahip olmak

6 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Odyometri Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Odyoloji veya İşitme Engelliler Eğitimi lisans mezunu olmak. Odyoloji Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak

7 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik Programı
Öğr.Gör. 5 1 Muaf --

Makine Mühendisliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak

8 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
Makine ve Metal
Teknolojileri Bölümü Makine Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyimi olmak

9 BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri
Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Telekomünikasyon alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

10 BOZOVA MESLEK YÜKSEK OKULU
Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol
Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Vektör mücadelesi konusunda çalışmış olmak

11 HİLVAN MESLEK YÜKSEK OKULU
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak

12 HİLVAN MESLEK YÜKSEK OKULU
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık
Programı
Öğr.Gör. 5 1 70 --

Fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat veya Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

13 SURUÇ MESLEK YÜKSEK OKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Atçılık ve Antrenörlüğü
Programı
Öğr.Gör. 5 1 Muaf --

Lisans mezunu olmak. Türkiye Binicilik Federasyonu Antrenörlük Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Atçılık ve Antrenörlüğü alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak

14 EĞİTİM FAKÜLTESİTemel
Eğitim BölümüSınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50

Fakültelerin Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi veya İlköğretim Anabilim Dallarının birinde doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

15 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sinema-TV Bölümü
Sinema-TV Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5 1 70 50

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Anabilim Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

17 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50

Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

18 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam Anabilim Dalı
Arş. Gör. 6 1 70 50

İlahiyat veya İslami Bilimler Fakültesi lisans mezunu olup, Kelam Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım
yapılacaktır.)

19 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekanik Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5 1 70 50

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Mekanik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

20 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5 1 70 50

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında alım yapılacaktır.)

TOPLAM İLAN 20