Yazdır

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüklerine şahsen başvuracaklardır.


NOT:
1- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
3- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
4- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.
6- (*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

EGE ÜNİVERSİTESİ

KURULUŞ BÖLÜM ABD/ASD/PROGRAM DERECE KADRO
ÜNVANI
İLAN ŞARTI
Çeşme Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir Turizm ve Turizm türleri konularında çalışmaları bulunmak.

Çeşme Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği 1 DOÇENT

Arkeoloji bilim alanında Doçent olmak. Arkeoloji ve Turizm alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı 3 DR.ÖĞR.
ÜYESİ

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve
Mantık
1 PROFESÖR

Felsefe alanında Doçent olmak, Din Felsefesi ve Postmodernizm konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Mütercim Tercümanlık (Almanca) 1 PROFESÖR

Çeviribilim alanında Doçent olmak, alan çevirisi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi *Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 1 PROFESÖR

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent olmak, kuram ve uygulama bağlantısı konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1 DOÇENT

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçent olmak ve yükseköğretim alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 4 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 PROFESÖR

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doçent olmak, Genellenebilirlik Kuramı kapsamında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
3 DR.ÖĞR.
ÜYESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 3 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak, İlköğretim alanında doktora yapmış olmak, "Sözde Bilimsel İnançlar" ile "Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma" konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 PROFESÖR

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent olmak, Önleyici Müdahale programlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 DOÇENT

Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent olmak, Kız Çocuklarının Okullaştırılması alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1 DOÇENT

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Açık ve Uzaktan Öğrenme) alanında Doçent olmak. Uzaktan Eğitim ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Periodontoloji 1 DOÇENT

Plastik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Periodontoloji 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

İmmediat İmplant ve Kısa İmplantlar konularında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları 1 PROFESÖR

Hemşirelik alanında Doçent olmak, Hemşirelik Esasları alanında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, okul sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, iş sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 PROFESÖR

Hemşirelik alanında Doçent olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği ve onkoloji alanında hemşirelik çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 DOÇENT

Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında Doçent olmak, romatoloji alanında hemşirelik çalışmaları olmak.

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kardiyoloji alanında hemşirelik çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İşletme Lojistik Yönetimi 1 DOÇENT

Üretim Yönetimi alanında Doçent olmak. Proje lojistiği, lojistik köyler, kentsel lojistik ve üretim yönetimi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İşletme Lojistik Yönetimi 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Tedarik zinciri yönetimi, proje lojistiği, lojistik köyler, kentsel lojistik ve pazarlama alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset 1 DOÇENT

Avrupa çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası İlişkiler alanında Doçent olmak. Balkanlar ve Doğu Akdeniz üzerine çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

İktisat alanında doktora yapmış olmak, Uluslararası Finans, Ülke Finansal Riskleri ile İktisadi Gelişme alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler 1 DOÇENT

Halkla İlişkiler alanında Doçent olmak. Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik 1 PROFESÖR

Ebelik alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Spor ve Sağlık Bilimleri 1 DOÇENT

Spor Bilimleri alanında Doçent olmak, Sporcu Beslenmesi ve İnterval Antrenman Yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, Antrenman yöntemleri ve Müsabaka Analizi konularında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 1 PROFESÖR

Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri 1 DOÇENT

Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak.

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Süt Teknolojisi 1 PROFESÖR

Süt Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak, Süt Ürünlerinde Görüntü İşleme konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 1 PROFESÖR

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak, Endüstri Bitkileri ve Soya Fasulyesi Islahı üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme 1 DOÇENT

Yem Değeri ve Ruminantların Beslenmesi konularında çalışmaları olmak.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı Mızraplı Çalgı Yapımı 1 DOÇENT

Müzik Teknolojileri alanında Doçent olmak, Türk Musikisi Mızraplı Çalgılar Tasarım ve Restorasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Sanat Müziği 1 DOÇENT

Klasik Batı Müziği (Kompozisyon) alanında Doçent olmak, Türk Müziğinde Çokseslilik konusunda çalışmaları olmak.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Halk Müziği 1 DOÇENT

Türk Müziği (Türk Halk Müziği)/Yorumculuk alanında Doçent olmak, Bağlama çalgısı eğitimi konusunda deneyimli olmak.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunları İcra 1 DOÇENT

Dans ve Koreografi alanında Doçent olmak, Halk Oyunları ve Geleneksel Giyim Kuşam konularında bilimsel araştırma projesi yapmış olmak.

Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunları
Öğreticiliği
1 DOÇENT

Dans ve Koreografi alanında Doçent olmak, Hareket Notasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunları Öğreticiliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Hareket ve Antrenman alanında Doktora yapmış olmak.

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Bağımlılık Toksikolojisi 1 DOÇENT

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak, Organ Toksisitesi ve Transplantasyonunda çalışmaları olmak.

Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Moda Giyim Tasarımı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Giyim ürünleri geliştirilmesi, konfeksiyonda bilgisayar destekli kesim (CAM) sistemleri, klasik ve ultrasonik dikiş alanlarında çalışmaları olmak.

Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Moda Giyim Tasarımı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Moda tasarımı, günlük ve sporcu fonksiyonel giysiler geliştirilmesi, bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemleri ile giysi tasarımı ve kalıbı alanında çalışmaları olmak.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dili ve Lehçeleri 1 DOÇENT

Yeni Türk Dili alanında Doçent olmak, Türk Ad Bilimi alanında çalışmaları olmak. Rusça bilmek tercih sebebidir.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Folklorü (Halk Bilimi) 1 DOÇENT

Türk Halk Bilimi alanında Doçent olmak, Türk Destanlarında Kadın ve Türk Dünyası Efsaneleri hakkında çalışmaları olmak.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Tarihi 1 PROFESÖR

Kafkasya ve Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Tarihi 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Türk Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Kafkasya ve Rusya tarihi ve Oryantalizm üzerine çalışmaları olmak.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler 4 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, Diplomasi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili çalışmaları olmak.

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Bilgi Teknolojileri 1 DOÇENT

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Yazılım Tanımlı Ağlar ve Video Akışlandırma alanlarında çalışmaları olmak.

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Bilgisayar Bilimleri 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak, Bilgisayar Grafiği ve Görüntü İşleme alanlarında çalışmaları olmak.

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Bilgisayar Bilimleri 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Teknoloji 1 DOÇENT

Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında Doçent olmak, Nükleer Teknoloji alanında çalışmaları olmak.

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Uygulamalar 1 DOÇENT

Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında Doçent olmak, Nükleer Uygulamalar alanında çalışmaları olmak.

Atatürk Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
İlk ve Acil Yardım
Programı
1 DOÇENT

Kamu Yönetimi alanında Doçent olmak, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Kadın Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Hastane Öncesi Acil Sağlık ve Kadın Doğum Acilleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Bergama Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR

Tekstil Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak, Konfeksiyon Organizasyon, Planlama ve Koruyucu Giysiler alanında çalışmaları olmak.

Bergama Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 DOÇENT

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak. Üretim Planlama ve İş Etüdü alanında çalışmaları olmak.

Ege Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Polimer Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR

Makine Teknolojileri alanında Doçent olmak, Polimer Esaslı Malzemelerin Birleştirme Yöntemleri ve Katı Hal Kaynak Yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Ege Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Programı 1 DOÇENT

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Süt Teknolojisi alanında Mikroenkapsülasyon ve Yenilebilir Filmler konularında çalışmaları olmak.

Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, İplik Teknolojileri ve Şekil Hafızalı Tekstiller konularında çalışmaları olmak.

Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 DOÇENT

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Örme Teknolojisi ve Kompozit konularında çalışmaları olmak.

Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tasarım Moda Tasarımı Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Tekstil Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak, İş Etüdü ve Organizasyon Planlama konularında çalışmalara sahip olmak.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tohumculuk Teknolojisi Programı 1 DOÇENT

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak, Sebze Yetiştirme ve Islahı ile Tohum Bilimi ve Teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Süt ve Besi Hayvancılığı Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans mezunu olmak, Yemler ve Hayvan Besleme alanında doktora yapmış olmak.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 1 DOÇENT

Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçent olmak.

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Programı 2 DOÇENT

Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında Doçent olmak, Mikrobiyal Ekzopolisakkarit, Antibiyotik dirençliliği, Fonksiyonel gıdalar, Probiyotikler konularında çalışmaları olmak.