Yazdır

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nun 02.11.2019 tarihli ve 2019/09-01 nolu kararı uyarınca; “Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ” alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN DERECE SAYI ARANAN ŞARTLAR YDS PUANI ALES PUANI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat ABD Araştırma Görevlisi 7 1 Makine Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 70 70
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Araştırma Görevlisi 7 1 İlgili bölümden lisans derecesine sahip olmak ve tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. 70 70
Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 Bilgisayar Bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Algoritma dizaynı ve analizi, yazılım dizaynı ve analizi, yazılım güvenliği ve gömülü sistemler alanında çalışmış olmak. 70 70
(Sayısal)
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller ABD Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 6 2 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak En az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak. 80 70
(Sözel)

Başvuruda İstenilen Belgeler (Araştırma Görevlisi)

1) Başvuru Dilekçesi (www.sivas.edu.tr den temin edilebilir)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci ya da doktora öğrencisi olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)
9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
10) Onaylı hizmet / tecrübe gösterir belge (Yabancı Diller Yüksekokulu müracaatları için)

Açıklamalar:

1) “Araştırma Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
4) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.sivas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.