Yazdır
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

(Düzeltildi) Çankırı Karatekin Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK683552
Şehir : Çankırı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
18.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesinde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 04 Eylül 2019 - 18 Eylül 2019

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAMI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BİTKİ
HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ
PROFESÖR 1 1

ORMAN AĞAÇLARI HASTALIKLARI VE
BUNLARLA BİYOLOJİK MÜCADELE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ FİZİK ATOM VE MOLEKÜLER FİZİĞİ PROFESÖR 1 1

DOÇENTLİĞİNİ FİZİK ALANINDA ALMIŞ OLMAK; SÜLFONAMİT TÜREVİ İLAÇ MOLEKÜLLERİ ÜZERİNE BİYOLOJİK AKTİVİTE, SPEKTROSKOPİK, ELEKTRONİK VE ÇİZGİSEL OLMAYAN OPTİK ÖZELLİKLER
KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1

DOÇENTLİĞİNİ KİMYA BİLİM ALANINDA ALMIŞ OLMAK; SİKLOKATILMA REAKSİYONLARI, ASİMETRİK SENTEZ VE ALLENLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HALK EDEBİYATI PROFESÖR 1 1

TÜRK DESTANCILIK GELENEĞİ, AŞIKLIK GELENEĞİ, HALK KİTAPLARI, ŞAMANİZM, ÇANKIRI HALK KÜLTÜRÜ KONULARI
HAKKINDA ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLER, EĞİTİM ÖRGÜTLERİ, ÖLÇEK UYARLAMA VE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU ÜZERİNE
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ UYGULAMALI SOSYOLOJİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

SOSYOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, SOSYA MEDYA, GÜVEN, SOSYAL SERMAYE VE SAYGINLIK İLİŞKİSİ, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KONULARINDA
ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU DOÇENT 2 1

DOÇENTLİĞİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ALANINDAN ALMIŞ OLMAK, AVRUPA ENTEGRASYONU, AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI VE DIŞ İLİŞKİLER
KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

BANKACILIK ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, FİNANSAL OKUR YAZARLIK VE FİNANSAL TABANA YAYILMA
KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

ÖRGÜTSEL SİNİZM, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DEMOKRASİ KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM PROFESÖR 1 1

DOÇENTLİĞİNİ PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDA ALMIŞ OLMAK, PEYZAJ TASARIMI İLE İLGİLİ KONULARDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

BİLGİSAYAR ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI İLGİLİ ANABİLİM DALINI İÇEREN ALANLARDA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK EBELİK PROFESÖR 1 1

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA
ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA ÇALIŞMALARI
BULUNMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1

GRUP PİYANO EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ DOÇENT 1 1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP, BİYOKİMYASAL OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ BAKTERİYEL POLİESTER ESASLI MİKRO VE NANO BOYUTLU İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU KONUSUNDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.