Yazdır

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Üyesi” alınacaktır.
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 06.01.2020
İlan Bitiş Tarihi : 20.01.2020

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Klinik Bilimler Bölümü Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif)
Anabilim Dalı
Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı'nda doktora
yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Farmakoloji Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji
Anabnilim Dalı'nda doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi
alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.
PROF.
DR.
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve
Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
(İngilizce)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak ve Biyoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik
ünvanına sahip olmak.
PROF. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü (İngilizce)
Kimya alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü (İngilizce)
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. PROF. DR. 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlığını Nöroloji Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı'nda almış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MESLEK YÜKSEKOKULU Ortopedik Ortez ve
Protez Programı
Hemşirelik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini
tamamlamış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Patoloji Laboratuvar
Teknikleri Programı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapmış
olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Görüntüleme
Programı
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını
Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
* Özgeçmiş (YÖK Formatında)
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
* Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmekte olup 2 nüsha olarak 2 adet fotoğraf ile teslim edilmesi gerekmektedir.)
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)