Yazdır
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Biruni Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK748772
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.01.2020
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Üyesi” alınacaktır.
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 06.01.2020
İlan Bitiş Tarihi : 20.01.2020

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Klinik Bilimler Bölümü Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif)
Anabilim Dalı
Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı'nda doktora
yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Farmakoloji Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji
Anabnilim Dalı'nda doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi
alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.
PROF.
DR.
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Okul Öncesi Öğretmenliği veya Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve
Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
(İngilizce)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak ve Biyoloji Anabilim Dalı'nda Doçentlik
ünvanına sahip olmak.
PROF. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü (İngilizce)
Kimya alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü (İngilizce)
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Doçentlik ünvanına sahip olmak. DOÇ. DR. 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. PROF. DR. 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlığını Nöroloji Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı'nda almış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MESLEK YÜKSEKOKULU Ortopedik Ortez ve
Protez Programı
Hemşirelik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini
tamamlamış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Patoloji Laboratuvar
Teknikleri Programı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapmış
olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Görüntüleme
Programı
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını
Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda almış olmak.
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda almış olmak. DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
* Özgeçmiş (YÖK Formatında)
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
* Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmekte olup 2 nüsha olarak 2 adet fotoğraf ile teslim edilmesi gerekmektedir.)
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)