Yazdır

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 almış olmak)

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)
2- Yök Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)
4- ALES belgesinin fotokopisi
5- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi fotokopisi
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- 2 adet vesikalık fotoğraf
8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi : 07.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 21.11.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi :27.11.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.11.2019

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21.11.2019 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Üniversitemize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/Mühendislik Fakültesi Dekanlığı/Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı- Acıbadem Yerleşkesi: Hasanpaşa Mah.Zeamet Sok. No:21 34722-Kadıköy / İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/Meslek Yüksekokulu - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ/PROGRAM UNVAN ADET ALES YDS
veya Eşdeğeri

ÖZEL KOŞULLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

İşletme alanında Doktora yapıyor olmak.

İşletme Araştırma Görevlisi 1 70 50

İşletme alanında Doktora yapıyor olmak.

İktisat (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

İktisat alanında Doktora yapıyor olmak.

İktisat Araştırma
Görevlisi
1 70 50

İktisat alanında Doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

İşletme, İktisat veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında Doktora yapıyor olmak.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 70 50

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araştırma Görevlisi 1 70 50

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Mutfak Sanatları ve Yönetimi Lisans mezunu olmak ve Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanlarından birindeTezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 70 50

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Reklamcılık alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Oyunculuk Araştırma Görevlisi 1 70 50

Tiyatro, Oyunculuk veya Sahne Sanatları Lisans mezunu olmak ve Tiyatro, Oyunculuk veya Sahne Sanatları alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 70 50

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans mezunu olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

Grafik, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı Lisans mezunu olmak ve Grafik, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Grafik Araştırma Görevlisi 1 70 50

Grafik, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı Lisans mezunu olmak ve Grafik, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Moda Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 70 50

Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı Lisans mezunu olmak ve Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda veTekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 80

Makina Mühendisliği’nde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 2 70 80

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 70 50

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi 2 70 -

Bilgisayar Mühendisliği,YazılımMühendisliği, MatematikMühendisliği veya Bilişim SistemleriMühendisliği,Bilgisayar Öğretmenliği,BilgisayarveKontrolÖğretmenliği,Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayarve Öğretim Teknoloji Öğretmenliği veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi 1 70 -

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Araştırma Görevlisi 1 70 50

Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. Saha araştırması konusunda deneyim sahibi olmak.

İletişim Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 70 50

İletişim Bilimleri, Radyo ve Televizyon, Gazetecilik, Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Yeni Medya alanlarından birinde Doktora yapıyor olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1 70 50

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak ve Eski Türk Dili veya Eski Türk Edebiyatı alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.