Yazdır
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacak

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687220
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

Birimi Bölümü Açıklama Arş. Gör.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (1) Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği 2
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (2) Mühendislik, Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3
Makine Mühendisliği (3) Mühendislik, Makine Mühendisliği 1
Yazılım Mühendisliği (4) Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği 2

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku (*) (5) Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı / 50201 Anayasa
Hukuku
1
Özel Hukuku (*) (6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 1
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık Bölümü (7) İç Mimarlık (804) 1

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.


(1) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.
(2) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı alanında en az lisans derecesi sahibi olması ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.
(3) Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.
(4) Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(5) Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak Asgari Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 50 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.
(6) Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Asgari Özel Hukuk tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 50 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.
(7) İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.


Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomalarının denklik belgesini de eklemelidir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

SINAV TAKVİMİ

Birimi Bölümü Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (1) 13.09.2019 27.09.2019 2.10.2019 7.10.2019 9.10.2019
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (2) 13.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 2.10.2019 3.10.2019
Makine Mühendisliği (3) 13.09.2019 27.09.2019 4.10.2019 11.10.2019 17.10.2019
Yazılım Mühendisliği (4) 13.09.2019 27.09.2019 2.10.2019 7.10.2019 9.10.2019

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku (*) (5) 13.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 7.10.2019 10.10.2019
Özel Hukuku (*) (6) 13.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 7.10.2019 10.10.2019
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık Bölümü (7) 13.09.2019 27.09.2019 1.10.2019 3.10.2019 7.10.2019