Yazdır

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Fakülte Bölüm Kadro Sayısı Unvan ALES/Merkezi Yabancı Dil Özel Koşullar Sınav Takvimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Arş. Gör. ALES (EA) 70
Yabancı Dil 80
Ticaret veya lojistik alanında lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun olmak

Duyuru Başlama Tarihi 27.09.2019
Son Başvuru Tarihi 12.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 15.10.2019
Sınav Giriş Tarihi 16.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 18.10.2019

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı 3 Arş. Gör. ALES (SÖZ) 70
Yabancı Dil 50
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun olmak
Psikoloji 1 Arş. Gör. ALES (EA) 70
Yabancı Dil 80
Psikoloji alanında lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans programına kayıtlı ya da mezun olmak

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık 1 Öğr. Gör. ALES 70 (EA) Bankacılık veya sigortacılık alanında yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanda lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
1 Öğr. Gör. ALES 70 (EA) Ebelik veya hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak veya bu alanlardan birinde lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak
Sosyal Hizmetler 1 Öğr. Gör. ALES 70 (EA) Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla bu alanda en az iki yıl
tecrübe sahibi olmak
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 Öğr. Gör. ALES 70 (SÖZEL) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans mezunu olup, bu alanda yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda formasyon eğitimini tamamlamış olmak