Yazdır
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi 36 Araştırma Görevlisi alıyor

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK617439
Şehir : Bursa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
36
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Son başvuru Tarihi
:
25.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI KADRO İLANI

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
- Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi" kapsamında olup 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
- Tezli yüksek lisans ders aşamasını bitirmiş olup 2018-2019 Akademik Takvim Yılında tez hazırlama aşamasında olan adayların tez konusunu ilgili öncelikli alanda belirtilen konuda değiştirmeyi yazılı olarak kabul etmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.
- Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi olarak atananlar "Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini" ilgili öncelikli alanda belirtilen konuda tez çalışması yapması zorunludur.
- Bursa Uludağ Üniversitesi dışından müracaat edecek tüm adayların Bursa Uludağ Üniversitesi yatay geçiş şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş şartlarını sağlamayan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- İlan şartlarında belirtilen lisans ve yüksek lisans alanlarının belirlenmesinde "Öncelikli Alan Konusu" öncelikli olarak değerlendirilecektir.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
KADRO
ÜNVANI
AÇIKLAMA ÖNCELİKLİ
ALANADI
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Fotonik" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Fotonik
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Okul Öncesi Eğitim" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Okul Öncesi Eğitim

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 4 Araştırma Görevlisi Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Sosyal Medya Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Sosyal Medya Çalışmaları

EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alman Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Sosyal Medya Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Yapılacak tez çalışmasının Almanca olarak hazırlanması zorunludur.

Sosyal Medya Çalışmaları

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLGESEL COĞRAFYA 1 4 Araştırma Görevlisi Coğrafya alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Kentsel Dönüşüm Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Fotonik" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Fotonik
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Yüksek Başarımlı Hesaplama"öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Yüksek Başarımlı Hesaplama

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MOLEKÜLER GENETİK 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Gıda Biyoteknolojisi" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Gıda Biyoteknolojisi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 1 4 Araştırma Görevlisi Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Göç Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Göç Çalışmalar
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH GENEL TÜRK TARİHİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Balkan Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Balkan Çalışmaları

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Katılım Bankacılığı" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Katılım Bankacılığı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Tedarik Zinciri Yönetimi"öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Tedarik Zinciri Yönetimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖL. İSLAM TARİHİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Yoksulluk Çalışmaları" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Yoksulluk Çalışmaları

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ULUSLARARASI İKTİSAT 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Katılım Bankacılığı" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Katılım Bankalcılığı

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Uluslararası Güvenlik ve Terör"öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Uluslararası Güvenlik ve Terör

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Mimarlık ve Tasarım, "Restorasyon" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Mimarlık ve Tasarım/ Restorasyon

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Bilgi Güvenliği" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Bilgi Güvenliği
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Fotonik" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Fotonik
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI (İNŞAAT MÜH.BÖL.) 1 4 Araştırma Görevlisi Alanlında tezli yüksek lisans veya doktora ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Sürdürülebilir Yapı malzemeleri ve Teknolojileri" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ TAŞIT TAHRİK VE GÜÇ SİSTEMLERİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Güç ve Depolama Teknolojileri"öcelikli alanında tez yapacak olmak.

Güç ve Depolama Teknolojileri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ 1 4 Araştırma Görevlisi Fen veya Mühendislik ilgili alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 4 Araştırma Görevlisi Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Hemşirelik, "İç Hastalıkları Hemşireliği" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRÖNÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRÖNÖRLÜK EĞİTİMİ 2 4 Araştırma Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor veya Antrenörlük Bölümü lisans mezunu olmak . İlgili alanda tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Engelsiz Yaşam" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Engelsiz Yaşam
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 4 Araştırma Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor veya Antrenörlük Bölümü lisans mezunu olmak . İlgili alanda tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Sosyal Bilimler, "Engelsiz Yaşam" öncelikli alanında tez yapacak olmak Engelsiz Yaşam
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER VETERİNERLİK CERRAHİSİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında doktora öğrencisi olmak. Tıp- Klinik Bilimler, "Nörofizyoloji" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Nörofizyoloji
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI 2 4 Araştırma Görevlisi Alanında doktora öğrencisi olmak. Tıp- Temel Bilimler, "Moleküler Patoloji" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Moleküler Patoloji

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Gıda Teknolojileri, "Organik Tarım" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Organik Tarım
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Gıda Teknolojileri, "Sürdürülebilir Etkin Tarım"öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Sürdürülebilir Etkin Tarım

ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJMİMARLIĞI 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Fen ve Mühendislik, "Sürdürülebilir ve Akıllı Yerleşke" öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Sürdürülebilir ve Akıllı Yerleşke

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ TARIM
İŞLETMECİLİĞİ
1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Gıda Teknolojileri, "Sürdürülebilir Etkin Tarım"öncelikli alanında tez yapacak olmak.

Sürdürülebilir Etkin Tarım

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ 1 4 Araştırma Görevlisi Alanında tezli yüksek lisans ders aşamasında olmak. Gıda Teknolojileri, "Organik Tarım" öncelikli alanında tez yapacak olmak. Organik Tarım
SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 10.04.2019 Çarşamba
SON BAŞVURU TARİHİ : 25.04.2019 Perşembe
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 03.05.2019 Cuma
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 08.05.2019 Çarşamba
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 14.05.2019 Salı