Yazdır

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokulu ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aranan Nitelikler

Fen – Edebiyat Fakültesi

Fizik Matematiksel Fizik - 1 - (a), (b)
Matematik Uygulamalı Matematik - 1 - (a), (c)

Eğitim Fakültesi

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

- 1 - (a), (d)
- - 1 (a), (e)
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - - 1 (a), (f)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret - 1 - (a), (g)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

1 - - (a), (h)
- - 1 (a), (i)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kentleşme ve Çevre Sorunları - - 1 (a), (j)
Yönetim Bilimleri - - 1 (a), (k)
Biyomedikal mühendisliği Enstitüsü - Biyomedikal Elektronik - 1 - (a), (l)
Çevre Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri 1 - - (a), (m)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların matematiksel fizik ve istatistiksel mekanik, kuantum alan teorileri, matris modelleri ve tedirgemeci olmayan yöntemler konularında yayınları olması gerekmektedir.
(c) Adayların nümerik analiz, integral denklemler ve saçılım teorisi konularında uzman olması gerekmektedir.
(d) Adayların matematik eğitiminde matematik öğretme bilgisi ve STEM eğitimi konularında yayın yapmış olması gerekmektedir.
(e) Adayların geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve testlerin psikometrik özellikleri konularında uluslararası endekslerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(f) Adayların bireyle, grupla ya ada aileyle psikolojik danışma / terapi alanında araştırmalara, yayınlara ve öğretim deneyimine sahip olması gerekmektedir.
(g) Adayların uluslararası politik ekonomi, Avrupa Birliği politikaları, uluslararası birey davranışları konularında uzmanlığının olması ve uluslararası SSCI endeksli dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(h) Adayların veri ve metin madenciliği, sosyal ağ analizi ve sayısal yöntemler konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(i) Adayların nesne yönelimli modelleme ve programlama, yeni ürün ve servis geliştirme, robotik sistemler, veri madenciliği ve karar destek sistemleri konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(j) Adayların karşılaştırmalı siyaset, çevre siyaseti, uluslararası politik ekonomi alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(k) Adayların siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, modern siyaset felsefesi, siyasi düşünceler tarihi ve yönetim bilimleri alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(l) Adayların temel ve spektroskopik manyetik rezonans görüntüleme alanlarında uzmanlığının olması ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(m) Adayların moleküler ekoloji, filogenetik ve moleküler taksonomi, çevresel niş modellemesi konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.